Liên hệ

Trang chủ Liên hệ

VNHR | CLB Nhân sự Việt Nam


Tầng 4, 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84) 28 38 203 625 | Email: contact@oldversion.vnhr.vn
Thời gian tiếp khách: Sáng: 8g30 đến 12g00 || Chiều: 13g30 đến 17g30

Hỗ trợ Hội viên: membership@oldversion.vnhr.vn
Hỗ trợ Sự kiện: event@oldversion.vnhr.vn